OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh xâm lược Việt Nam vào năm nào?

  • A. 
   1957.       
  • B. 
   1965. 
  • C. 
   1973.       
  • D. 
   1966. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau kháng chiến chống Pháp, đất nước ta tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau: miền Bắc được giải phóng và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam chưa có hòa bình và phải tiếp tục hoàn thành CMDTDCND tiến tới thống nhất nước nhà. Tình thế cách mạng sau Hiệp định Giơ-ne-vơ đã khiến Đảng phải đề ra đường lối cách mạng trong thời kì mới là tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong đó mỗi miền có vị trí và nhiệm vụ riêng trong tiến trình cách mạng chung của cả nước. Đường lối này thể hiện sự sáng tạo trong đường lối cách mạng của Đảng.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275805

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF