OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh trong phong trào cách mạng 1930 -1931 là gì?

  • A. 
   Chống chủ nghĩa đế quốc.    
  • B. 
   Ruộng đất cho dân cày. 
  • C. 
   Độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho dân cày.     
  • D. 
   Độc lập cho dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 là phong trào thử nghiệm cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, trong cương lĩnh đã nêu rõ nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta là chống đế quốc và chống phong kiến. Nhiệm vụ chiến lược đó được đề ra để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275795

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON