RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở: 

  • A. 
   Đông Nam Á và Nam Á
  • B. 
   Nam Á và Đông Á
  • C. 
   Đông Á và Đông Nam Á. 
  • D. 
   Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A. Đông Nam Á và Nam Á

  Giải thích: Rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở Đông Nam Á và Nam Á.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144283

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA