RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là 

  • A. 
   Rừng lá kim.
  • B. 
   Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng.
  • C. 
   Hoang mạc và bán hoang mạc. 
  • D. 
   Rừng nhiệt đới ẩm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C. Hoang mạc và bán hoang mạc.

  Giải thích: Các sông ngòi ở Tây Nam Á và Trung Á có khí hậu lục địa lượng mưa rất thấp nên hình thành các vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144282

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA