ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các thiên tai như động đất, hoạt động núi lửa, bão lũ… thường xảy ra ở 

  • A. 
   Đông Nam Á và Nam Á
  • B. 
   Bắc Á và Đông Á
  • C. 
   Tây Nam Á và Trung Á. 
  • D. 
   Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á

  Giải thích: Các thiên tai như động đất, hoạt động núi lửa, bão lũ… thường xảy ra ở vùng đảo và duyên hải Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144281

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA