RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phương trình 2H+ + S2- → H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng:

  • A. 
   FeS + HCl → FeCl2 + H2S.
  • B. 
   H2SO4 đặc + Mg → MgSO4 + H2S + H2O.
  • C. 
   K2S + HCl → H2S + KCl.
  • D. 
   BaS + H2SO4 →  BaSO4 + H2S.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  K2S + HCl → H2S + KCl.

  ⇒ 2H+ + S2- → H2S

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6952

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA