RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhỏ phenolphtalein vào dung dịch NaOH loãng. Nhỏ tiếp từ từ dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

  • A. 
   dung dịch từ màu xanh dần chuyển thành màu hồng.
  • B. 
   dung dịch từ màu hồng dần chuyển thành màu xanh.
  • C. 
   dung dịch từ màu xanh chuyển thàng không màu.
  • D. 
   dung dịch từ màu hồng chuyển thành không màu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  PP làm dung dịch NaOH chuyển sang hồng, khi cho HCl vào thì dung dịch sẽ mất màu dần → Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 121917

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA