RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặt ba mẩu giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ. Lần lượt nhỏ lên mỗi mẩu giấy đó một giọt dung dịch tương ứng: CH3COOH 0,10M ; NH3 0,10M và NaOH 0,10M. màu sắc của ba mẩu giấy quỳ tím sau khi nhỏ dung dịch lần lượt là

  • A. 
   đỏ, hồng, xanh nhạt.   
  • B. 
   hồng,xanh đậm,xanh nhạt.
  • C. 
   hồng, xanh nhạt, xanh đậm.   
  • D. 
   xanh đậm,xanh nhạt và hồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH3COOH → axit yếu nên quỳ tím chuyển sang màu hồng

  NH→  bazo yếu nên quỳ tím chuyển sang màu xanh nhạt,

  NaOH →  bazo mạnh nên quỳ tím chuyển sang màu xanh đậm.   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 121914

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA