RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

  • A. 
   chỉ thu được dung dịch trong suốt không màu.
  • B. 
   chỉ thu được dung dịch trong suốt màu xanh lam.
  • C. 
   Xuất hiện bọt khí không màu.
  • D. 
   Xuất hiện bọt khí màu lục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  → Xuất hiện bọt khí không màu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 121916

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA