ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho khoảng 2 ml dung dịch Na3CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tượng xảy ra là

  • A. 
   xuất hiện kết tủa vàng  
  • B. 
   xuất hiện kết tủa trắng.
  • C. 
   xuất hiện bọt khí không màu.
  • D. 
   xuất hiện bọt khí màu nâu đỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kết tủa CaCO3 → màu trắng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 121915

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA