ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng hóa học sau:

  (1) BaCl2 + H2SO4;

  (2) Ba(OH)2 + Na2SO4

  (3) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4;

  (4) Ba(OH)2 + H2SO4;

  (5) Ba(NO3)2 + H2SO4.

  Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4 là:

  • A. 
   4.
  • B. 
   3.
  • C. 
   5.
  • D. 
   2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phản ứng: (1), (2), (5).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6969

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA