ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các chất:  NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3.  Số  chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2  tạo thành kết tủa là

  • A. 
   5.
  • B. 
   4.
  • C. 
   1.
  • D. 
   3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. + lượng dư dung dịch Ba(OH)2 

  (NH4)2SO4 tạo kết tủa trắng BaSO4

  MgCl2 tạo kết tủa trắng Mg(OH)2

  FeCl2 tạo kết tủa trắng xanh Fe(OH)2

  AlCl3 ban đầu tạo kết tủa keo nhưng khi bazơ dư thì tan ra

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6964

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA