ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng:

  • A. 
   Trong hai dây của một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.
  • B. 
   Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
  • C. 
   Hai cung bằng nhau căng dây bằng nhau.
  • D. 
   Dây lớn hơn căng cung nhỏ hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu A đúng vì theo định lí liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây. Các ý B,C,D sai vì muốn so sánh hai cung hoặc hai dây cung thì ta cần các cung (hoặc dây cung) đó phải cùng nằm trên một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3084

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA