ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O) có đường kính BC=8cm. A là điểm trên đường tròn sao cho \(\widehat{COA}=120^0\). Khi đó AC bằng:

  • A. 
   \(4 cm\)
  • B. 
   \(4\sqrt{2} cm\)
  • C. 
   \(4\sqrt{3} cm\)
  • D. 
   Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(\widehat{AOB}=180^0-\widehat{AOC}=180^0-120^0=60^0\)

  Tam giác AOB cân tại O có \(\widehat{AOB}=60^0\) nên \(\bigtriangleup AOB\) đều, suy ra \(OA=OB=AB=4cm\) (vì đường kính có độ dài là 8cm)

  \(\widehat{BAC}=90^0\) nên tam giác BAC vuông tại A.

  Áp dụng định lí Pytaogo cho tam giác vuông BAC ta có: \(AC=\sqrt{BC^2-AC^2}=\sqrt{8^2-4^2}=4\sqrt{3}\) cm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3089

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA