OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp:

  • A. 
   Nhân dân lao động
  • B. 
   Giai cấp cầm quyền
  • C. 
   Giai cấp tiến bộ
  • D. 
   Giai cấp công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nhân dân lao động.

  Đáp án A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF