OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Pháp luật được hình thành trên cơ sở các:

  • A. 
   Quan điểm chính trị
  • B. 
   Chuẩn mực đạo đức
  • C. 
   Quan hệ kinh tế - xã hội
  • D. 
   Quan hệ chính trị - xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pháp luật được hình thành trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức.

  Đáp án B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF