OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại... kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là...

  • A. 
   4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – xã hội chủ nghĩa
  • B. 
   4 – phong kiến - chủ nô – tư sản – xã hội chủ nghĩa
  • C. 
   4 – chiếm hữu nô lệ – phong kiến – tư bản - xã hội chủ nghĩa
  • D. 
   4 – địa chủ – nông nô, phong kiến - tư bản - xã hội chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại 4 kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, xã hội chủ nghĩa.

  Đáp án C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF