RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều vì:

  • A. 
   Từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng.  
  • B. 
   Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn tăng.  
  • C. 
   Từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi.  
  • D. 
    Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều vì:  số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7117

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA