RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

  • A. 
    Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.  
  • B. 
    Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn.  
  • C. 
   Cuộn dây dẫn và nam châm.  
  • D. 
    Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính để có thể tạo ra dòng điện: Cuộn dây dẫn và nam châm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7116

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA