OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nôi dung nào sau đây không phải là điểm khác biệt giữa cách mạng Ấn Độ (1945-1950) với cách mạng Trung Quốc (1946-1949)?

  • A. 
   Phương pháp đấu tranh.
  • B. 
   Hình thức diễn ra.
  • C. 
   Kết quả.
  • D. 
   Lực lượng tham gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm khác biệt giữa cách mạng Ấn Độ (1945-1950) với cách mạng Trung Quốc (1946-1949)

  - Hình thức diễn ra:

  + Ấn Độ: đấu tranh giành độc lập dân tộc

  + Trung Quốc: nội chiến

  - Lực lượng tham gia

  + Ấn Độ: toàn dân tộc

  + Trung Quốc: lực lượng của Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản

  - Phương pháp:

  + Ấn Độ: đấu tranh chính trị hòa bình

  + Trung Quốc: đấu tranh vũ trang

  Đáp án C: cả 2 cuộc cách mạng đều giành được thắng lợi nhưng đất nước bị chia cắt

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206552

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON