ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước cộng hòa Cuba được thành lập (1959) là kết quả của cuộc đấu tranh chống

  • A. 
   Chế độ phân biệt chủng tộc.
  • B. 
   Chế độ độc tài tay sai thân Mỹ.
  • C. 
   Chủ nghĩa ly khai thân Mỹ.
  • D. 
   Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nước cộng hòa Cuba được thành lập (1959) là kết quả của cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài tay sai thân Mĩ, cụ thể là chế độ độc tài Batixta.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206543

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF