ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có đúng hay không khi cho rằng : Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công một phần là nhờ quyết định của hội nghị Ianta (2-1945)?

  • A. 
   Không. Vì phát xít Nhật là do nhân dân Việt Nam tiêu diệt.
  • B. 
   Đúng. Vì tổ chức Liên hợp quốc được thành lập đã hỗ trợ Việt Nam giành chính quyền.
  • C. 
   Không. Vì hội nghị Ianta đã tạo điều kiện để thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam.
  • D. 
   Đúng. Vì hội nghị đã quyết định tiêu diệt tận gốc phát xít Nhật- kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công một phần là nhờ quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) là một nhận định đúng. Vì tại hội nghị Ianta 3 cường quốc Mĩ, Anh, Liên Xô đã thống nhất cùng nhau tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản- kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam. Từ đó tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi để nhân dân Việt Nam đứng lên giành chính quyền thắng lợi nhanh chóng (trong 15 ngày) và ít đổ máu.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206529

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF