RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những năm 1960- 1969, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Nhật là bao nhiêu? 

   

  • A. 
   7,8 %
  • B. 
   10,8 %
  • C. 
   14,5%
  • D. 
   15,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những năm 1960- 1969, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Nhật là 10,8%

  Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA