RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?

   

  • A. 
   Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, nghèo tài nguyên thiên nhiên
  • B. 
   Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm
  • C. 
   Bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế
  • D. 
   Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, nghèo tài nguyên thiên nhiên.

  Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1475

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA