ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản có vai trò như thế nào trong chế độ chính trị? 

   

  • A. 
   Giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người
  • B. 
   Nắm quyền lực tối thượng
  • C. 
   Nắm quyền lãnh đạo về chính trị và kinh tế
  • D. 
   Bị xóa bỏ hoàn toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người

  Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1481

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA