OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Hồng? 

  • A. 
   Mật độ dân số cao nhất
  • B. 
   Năng suất lúa cao nhất
  • C. 
   Đồng bằng lớn nhất 
  • D. 
   Là một trung tâm kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đồng bằng sông Hồng là đồng bằng châu thổ và cũng là vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta, năng suất lúa cao nhất và là một trong hai trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao,… lớn nhất nước ta hiện nay.

  Đáp án: C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 143910

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON