OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đồng bằng sông Hồng đứng đầu cả nước về

  • A. 
   Chăn nuôi bò
  • B. 
   Chăn nuôi lợn
  • C. 
   Nuôi trồng thủy sản
  • D. 
   Chăn nuôi gia cầm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồng bằng sông Hồng đứng đầu cả nước về chăn nuôi lợn.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15680

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON