ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nam châm điện được sử dụng trong thiết bị:

  • A. 
   Máy phát điện
  • B. 
   Làm các la bàn
  • C. 
   Rơle điện từ
  • D. 
   Bàn ủi điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nam châm điện được sử dụng trong rơle điện từ

  → Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 134186

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA