RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Loa điện hoạt động dựa vào:

  • A. 
   Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.
  • B. 
   Tác dụng từ của nam châm lên ống dây có dòng điện chạy qua.
  • C. 
   Tác dụng của dòng điện lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
  • D. 
   Tác dụng từ của từ trường lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loa điện hoạt động dựa vào tác dụng từ của nam châm lên ống dây có dòng điện chạy qua

  → Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 134183

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA