RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Để chế tạo một nam châm điện mạnh ta cần điều kiện:

  • A. 
   Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng thép.
  • B. 
   Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non.
  • C. 
   Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây ít vòng, lõi bằng sắt non.
  • D. 
   Cường độ dòng điện qua ống dây nhỏ, ống dây ít vòng, lõi bằng thép.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để chế tạo một nam châm điện mạnh ta cần điều kiện cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non

  → Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 134179

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA