ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mùa mưa của Duyên hải Nam Trung Bộ vào: 

  • A. 
   Mùa hạ
  • B. 
   Mùa hạ-thu
  • C. 
   Mùa thu 
  • D. 
   Mùa thu- đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D.

  Mùa mưa của Duyên hải Nam Trung Bộ vào Mùa thu-đông.

  Giải thích: Duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, mùa mưa đến muộn và tập trung trong thời gian ngắn (tháng 10, 11) (trang 148 SGK Địa lí 8).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144260

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA