RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giới hạn của của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: 

  • A. 
   Từ dãy Bạch Mã trở vào nam.
  • B. 
   Từ dãy Bạch Mã trở ra bắc.
  • C. 
   Từ dãy Hoành Sơn trở vào nam. 
  • D. 
   Từ dãy Hoành Sơn trở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A.

  Giới hạn của của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là từ dãy Bạch Mã trở vào nam.

  Giải thích: (trang 148 SGK Địa lí 8).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144258

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA