ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: 

  • A. 
   Tính chất á nhiệt đới thể hiện rõ nét.
  • B. 
   Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.
  • C. 
   Một nền nhiệt nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc. 
  • D. 
   Nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D.

  Đặc điểm chung khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.  

  Giải thích: (trang 148 SGK Địa lí 8).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 144259

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA