ADMICRO
RANDOM
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Một tụ điện có ghi 20µF – 50V, mắc vào một nguồn điện một chiều có hiệu điện thế 50V thì tụ có tác dụng gì?

  • A. 
   ngăn cản dòng điện 1 chiều 
  • B. 
   không có tác dụng gì cả
  • C. 
   tích điện trong tụ C                
  • D. 
   Câu A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Nếu mắc tụ vào nguồn một chiều thì tụ có tác dụng ngăn cản dòng điện 1 chiều và tích điện trong tụ        

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12768

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA