RANDOM
RANDOM
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  IC tương tự (tuyến tính) có tác dụng :

  • A. 
   khuếch đại
  • B. 
   tạo dao động
  • C. 
   thu phát sóng vô tuyến điện
  • D. 
   Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  IC tương tự (tuyến tính) dùng để khuếch đại, tạo dao động, ổn áp, thu phát sóng vô tuyến điện,giải mã cho tivi màu.....

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12769

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA