RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Khi thiết kế mạch nguồn điện một chiều chọn mạch chỉnh lưu nào là phù hợp nhất?

  • A. 
   Mạch chỉnh lưu một nửa chu kì
  • B. 
   Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì. 
    
  • C. 
   Mạch chỉnh lưu cầu.
    
  • D. 
   Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Chọn sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu vì có chất lượng tốt và dễ thực hiện.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12277

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA