RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều?

  • A. 
   Một cách.        
  • B. 
   Hai cách.
  • C. 
   Ba cách.     
  • D. 
   Bốn cách.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Có 3 cách chỉnh lưu thường dùng là : Chỉnh lưu một nửa chu kỳ, chỉnh lưu cả chu kỳ, chỉnh lưu cầu một pha

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12278

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA