OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kế hoạch 5 năm (1946-1950) nhân dân Xô Viết thực hiện mục đích gì?

  • A. 
   khôi phục kinh tế, hàn gắt vết thương chiến tranh
  • B. 
   củng cố quốc phòng an ninh
  • C. 
   xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội
  • D. 
   công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh và bị các nước tư bản bao vây cấm vận nên kế hoạch 5 năm 1946-1950 được đề ra và thực hiện nhằm khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 237166

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON