OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung sau đây không phải là điểm khác nhau giữa trật tự Véc-xai - Oasinhtơn so với trật tự Ianta?

  • A. 
   Không phân cực rõ ràng
  • B. 
   Các nước chi phối trật tự đều là đế quốc
  • C. 
   Quá khắt khe với các nước thắng bại, chà đạp quyền lợi của dân tộc nhược tiểu
  • D. 
   Có cơ quan để duy trì, bảo vệ trật tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm khác biệt giữa trật tự Véc-xai- Oasinhtơn và trật tự Ianta

  - Lực lượng tham gia chi phối trật tự

  + Véc-xai- Oasinhtơn: các nước đế quốc

  + Ianta: các nước tư bản (Mĩ, Anh) và Liên Xô XHCN

  - Tính phân cực:

  + Véc-xai- Oasinhtơn: không có sự phân cực rõ ràng. Đây thực chất là sự phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất trong khối tư bản chủ nghĩa

  + Ianta: phân thành 2 cực đứng đầu mỗi cực là Liên Xô và Mĩ. Điều này không chỉ đơn thuần là sự phân chia quyền lợi chiến tranh mà còn thể hiện sự đối lập về ý thức hệ

  - Tính chất:

  +  Véc-xai- Oasinhtơn: mang tính áp đặt, quá khắt khe với các nước thắng bại, chà đạp quyền lợi của dân tộc nhược tiểu => không bền vững

  + Ianta: mang tính hôn hòa hơn so với Véc-xai- Oasinhtơn, không trừng phạt các nước bại trận quá nặng nề => mang tính bền vững cao hơn

  Đáp án D: trật tự Véc-xai- Oasinhtơn có Hội Quốc liên là cơ quan duy trì trật tự. Còn trật tự Ianta có tổ chức Liên hợp quốc

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 237137

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON