OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta (1945) tham gia của các nước nào?

  • A. 
   Anh - Pháp - Mĩ.
  • B. 
   Anh - Mĩ - Liên Xô.
  • C. 
   Anh - Pháp - Đức.
  • D. 
   Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đầu năm 1945, nguyên thủ ba cường quốc Mỹ, Anh, Liên Xô đã quyết định triệu tập hội nghị cấp cao ba nước tại Ianta (Liên Xô).

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 237120

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON