OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình các nước Đông Bắc Á như thế nào?

  • A. 
   Đều bị các nước thực dân xâm lược.
  • B. 
   Đều là những quốc gia độc lập.
  • C. 
   Hầu hết đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch.
  • D. 
   Có nền kinh tế phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 237276

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON