RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

  Câu hỏi:

  Jones tried to use chopsticks but he can’t. He isn’t used to use them.

  • A. 
   tried
  • B. 
   but
  • C. 
   can
  • D. 
   use

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  use ---> using

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12597

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA