RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ann  is going to America next month. She hasn’t never been there before.

  • A. 
   is going to 
  • B. 
   next month
  • C. 
   never
  • D. 
   before

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Bỏ never

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12599

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA