RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  He is one of the most boring people I ever meet. He never says anything interesting.

  • A. 
   the most
  • B. 
   ever meet
  • C. 
   says
  • D. 
   interesting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ever meet ---> have ever meet

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12598

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA