RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:

  • A. 
   Cặp gen tương phản
  • B. 
   Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản
  • C. 
   Hai cặp tính trạng tương phản
  • D. 
   Cặp tính trạng tương phản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là: cặp tính trạng tương phản

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8324

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA