RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở:

  • A. 
   Cây đậu Hà lan
  • B. 
   Cây đậu Hà Lan và nhiều loài khác
  • C. 
   Ruồi giấm
  • D. 
   Trên nhiều loài côn trùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các qui luật di truyền của Menđen được phát hiện dựa trên cơ sở các thí nghiệm mà ông đã tiến hành ở: cây đậu Hà lan

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8322

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA