RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là:

  • A. 
   Sinh sản và phát triển mạnh 
  • B. 
   Tốc độ sinh trưởng nhanh
  • C. 
   Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn cao
  • D. 
   Có hoa đơn tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là: có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn cao

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8323

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA