RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đồng có thể phản ứng được với

  • A. 
   Dung dịch HCl
  • B. 
   Dung dịch H2SO4 loãng
  • C. 
   Dung dịch H2SO4 đặc, nóng
  • D. 
   Dung dịch NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Đồng không phản ứng với axit HCl, H2SO4 loãng

  + Đồng phản ứng với HNO3, H2SO4 đặc nóng 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10777

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA