RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 15 gam hỗn hợp kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lit khí (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là:

  • A. 
   2,0.
  • B. 
   13,0.
  • C. 
   2,2.
  • D. 
   8,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chỉ có Zn phản ứng ⇒ nZn = \(n_{H_{2}}\) = 0,2 mol
  ⇒ mkhông tan = mCu = 15 – 65.0,2 = 2g 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10786

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA