RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là:

  • A. 
   8,4 gam.
  • B. 
   19,45 gam.
  • C. 
   20,25 gam.
  • D. 
   19,05 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chỉ có Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  mmuối = mFeCl2 = 127.0,15 = 19,05 gam

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10788

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA